نمایش یک نتیجه

شبیه سازی سیستم های هیدرولوژیک حوضه های آبریز با نرم افزار HEC- HMS

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
نرم افزار Hec- Hms مخصوص پروژه های هیدرولوزی و منابع آب بوده و توانایی ترسیم گراف های مربوط به پروفیل ها و مقاطع مخ
20 ساعت
0
850,000 تومان