نمایش یک نتیجه

محاسبات هیدرولیک رودخانه با نرم افزار HEC-RAS

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
نرم افزار HEC-RAS يكي از سري مدلهاي Hydrologic Engineering Center است كه جهت رونديابي جريان در رودخانه قابل استفاده مي باشد. اين
24 ساعت
0
850,000 تومان