نمایش یک نتیجه

بازرسی سازه های فلزی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
برای حصول از اطمينان کيفيت جوش و مطابقت آن با الزامات استانداردهای جوش ، بايد کليه عوامل جوشکاری در مراحل مختل
50 ساعت
0
900,000 تومان