نمایش یک نتیجه

بازرسی خطوط لوله براساس استاندارد API 1104

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
استاندارد جوشکاری خطوط لوله ۱۱۰۴ API در مورد جوشکاری ذوبی جهت جوشکاری لب به لب و گلوئی و جوش ساکت…
24 ساعت
0
850,000 تومان