نمایش یک نتیجه

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱ و ۲

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
بازرسی رنگ و پوشش ها : آشنایی با رنگ و پوشش های صنعتی و بررسی انواع آنها ، مواد اولیه رنگ ها ، روشهای خشک شدن رزی
40 ساعت
0
950,000 تومان