نمایش یک نتیجه

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 300 – PVTi

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
شبیه سازی مخازن به روش ترکیبی با ECLIPSE 300 ( به انضمام شبیه سازی سیالات مخزن به کمک PVTi ) از ECLIPSE 300 زمانی استفاده می ش
20 ساعت
0
850,000 تومان