نمایش یک نتیجه

بررسی رفتار دینامیکی رشته حفاری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
رشته های حفاری تحت تاثیر نیروهای دینامیکی بسیار پیچیده ای قرار دارند که وجود آنها باعث ایجاد تنش های متفاوتی…
20 ساعت
0
750,000 تومان