نمایش یک نتیجه

آشنایی بامفاهیم لرزه نگاری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
مدل‌سازی مخزن تنها یک علم مهندسی یا یک علم مربوط به زمین‌شناسی (Geosciences) نیست بلکه یک مدل‌ جامع است و حاصل متصل
30 ساعت
0
850,000 تومان