نمایش یک نتیجه

آموزش ساخت مدل استاتیک مخازن هیدروکربنی با نرم افزار RMS

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
مخزن خامی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران در فروافتادگی دزفول (میدان M) از نظر زون بندی مخزن…
24 ساعت
0
950,000 تومان