نمایش یک نتیجه

خوردگی در صنعت حفاری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
خوردگی یک میل طبیعی برای فلزات احیا شده جهت بازگشت به ترکیبات پیش از احیا است.
20 ساعت
0
850,000 تومان