نمایش یک نتیجه

مانیتورینگ سیستم های کنترلی به کمک نرم افزار LabVIEW

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
سیستم های کنترل، امروزه جزئی جدا ناشدنی و یکی از ارکان اساسی طراحی سیستم هاست. فراگیری کاربرد مبانی طراحی و تح
30 ساعت
0
هم اکنون امکان ثبت نام وجود ندارد ، تماس بگیرید!