نمایش یک نتیجه

متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تکسا

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تکسا : متره و برآورد پروژه های ساختمانی پیش از اجرای آنها و تهیه صورت وضعی
30 ساعت
0
1,100,000 تومان