نمایش یک نتیجه

متره برآورد و صورت وضعیت به کمک نرم افزار Excel

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
این برنامه جهت تنظیم صورت وضعیت های مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم برآورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده اس
24 ساعت
0
850,000 تومان