نمایش یک نتیجه

طراحی و محاسبات و انتخاب پمپ ها

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
پُمپ یا تُلُمبه وسیله ای مکانیکی برای است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابه جایی مایعات را به ارتفاعی بال
32 ساعت
0
5,800,000 تومان