نمایش یک نتیجه

شناخت، کاربرد و نگهداری شبکه های زمین در صنایع نفت

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین ا
24 ساعت
0
850,000 تومان