نمایش یک نتیجه

شناخت،کاربرد و نگهداشت الکتروموتورهای ولتاژ کم، متوسط و زیاد القائی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
موتور القایی نوعی از موتور جریان متناوب موتور AC آسنکرون (غیرهمزمان) است که توان مورد نیاز در قسمت متحرک آن از ط
24 ساعت
0
هم اکنون امکان ثبت نام وجود ندارد ، تماس بگیرید!