نمایش یک نتیجه

تئوری طراحی واحد صنعتی بخش برق

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره با ساختار و چارت مدارك فني، مصرف كننده هاي الكتريكي صنعتي، تهيه نقشه هاي تك خطي، سايزينگ(اعم از ترا
30 ساعت
0
950,000 تومان