نمایش یک نتیجه

متره برآورد و صورت وضعیت به کمک نرم افزار تدبیر یا تدکار

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
تدبیر، نرم افزاری است برای تهیه اسناد و مدیریت هر چه بهتر پروژه های عمرانی در چهارچوب ضوابط و بخشنامه های معاو
30 ساعت
0
1,100,000 تومان